Evaluare

Ramal vă oferă o gamă de servicii profesioniste în funcție de nevoile dumneavoastră în domeniul cadastrului, publicității imobiliare și al evaluărilor imobiliare.

  • Activitatea de evaluare a bunurilor este reglementata in Romania prin OG 24/2011 aprobata prin Legea 99/2013. Conform Tabloului Oficial al Asociatiei Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania: Ramal Top Advisory este evaluator autorizat cu autorizația nr 0667 Administrator Rânbu Elena Alina evaluator autorizat cu legitimația nr 15706 si Specializările Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI) si Evaluarea Bunurilor Mobile (EBM)

  • Onorariile pentru serviciile de evaluare depind de mai mulți factori cum ar fi: scopul evaluarii, complexitatea misiunii de evaluare, resursele implicate in realizarea raportului etc.
    Pentru a afla detalii concrete privind onorariile noastre, pentru situațiile concrete in care va este util un raport de evaluare, va rugam sa ne contactați pe adresa de email evaluari@ramal.ro

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit ...