Cadastru

Ramal vă oferă o gamă de servicii profesioniste în funcție de nevoile dumneavoastră în domeniul cadastrului, publicității imobiliare și al evaluărilor imobiliare.

 • Activitatea de cadastru si publicitate imobiliară este reglementata in Romania prin Legea 7/1996 cu modificările si completările ulterioare. Ramal Top Design este persoană juridică autorizată cu autorizată seria Ro-B-J nr 1268 conform datelor înregistrate in evidentele Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din Romania: Echipa Ramal este formata din mai multe persoane fizice autorizate pentru diferite categorii de lucrări de specialitate.

 • Conform autorizărilor deținute, realizam documentații tehnice si cadastrale pentru următoarele toate tipurile de imobile : terenuri, apartamente/unități individuale, case de locuit, spatii industrial, spatii comerciale, clădiri finalizate sau in curs de execuție, etc.

 • Lucrările de specialitate sunt:
  - Documentații cadastrale
  - Documentații tehnice
  - Întocmire relevee construcţii
  - Lucrări de topografie inginereasca
  - Lucrări de publicitate imobiliara
 • Conform legislației in vigoare si a Ordinului nr 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările si completările ulterioare , documentațiile sunt realizate pentru diferite scopuri, care determina complexitatea si modalitatea de realizare a acestora.

 • Printre scopurile documentațiilor cadastrale pentru care am realizat si realizam lucrări de specialitate se afla:
  - prime înscrieri imobile si unități individuale
  - actualizări de date ale imobilelor si ale unităților individuale
  - schimbări categorii de folosință terenuri
  - schimbări de destinație pentru construcţii si unități individuale
  - înscrieri si radieri de construcţii
  - repoziționări
  - apartamentării
  - dezlipiri terenuri
  - alipire terenuri
  - alte tipuri de documentații cadastrale
 • Printre scopurile documentațiilor tehnice enumeram:
  - Documentații tehnice care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu
  - Documentații tehnice necesare obținerii autorizației de construire sau de desființare
  - Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc)
  - Documentații tehnice de identificare imobile
 • Alte tipuri de lucrări de topografie:
  - Relevee construcţii
  - Determinări coordonate puncte geodezice prin GPS
  - Trasări imobile
  - Trasări construcţii si elemente: cote construcţii, axe, goluri.
  - Trasare de construcţii ( construcţii civile , industriale si agricole)
  - Trasare de drumuri (noi sau reabilitare )
  - Trasare de rețele edilitare publice sau private, calculul volumetrice excavații, săpături
  - Întocmire profile transversale, profile longitudinale
  - Urmărirea comportării si a bunei execuții a construcțiilor
  - Nivelment geometric de joasa si înalta precizie
 • Tipuri de lucrări de publicitate imobiliară:
  - identificarea hărților, planurilor, registrelor, dosarelor din arhiva cărții funciare
  - obținerea extrasului de carte funciară pentru informare si a oricăror documente din arhivele birourile de carte funciara
  - obținerea extrasului din planul cadastral de carte funciară pentru informare
  - identificări, verificări imobile in baza hărților si planurilor vechi, înscrierile recente in cartea funciara
 • Onorariile pentru serviciile de cadastru si publicitate imobiliară sunt stabilite pe baza scopului si a complexității lucrări, a resurselor implicate in realizarea documentațiilor, dar si a timpului solicitat pentru finalizarea scopului propus. Pentru a afla detalii concrete privind onorariile noastre va rugam sa ne contactați pe adresa de email cadastru@ramal.ro

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit ...